Chia sẻ cách học lập trình PHP hiệu quả

Nguyen123

New Member
Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về PHP ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới ngày nay - ngôn ngữ lập trình PHP. Cùng nhau học thiêt kế web tại đây nào.

Bài viết hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về biến và các kiểu dữ liệu trong PHP.
Giới thiệu kiểu dữ liệu trong php
- Kiểu Integer ( kiểu số nguyên ).
- Kiểu Float , double ( kiểu số thực ).
- Kiểu String ( kiểu chuỗi ).
- Kiểu Boolean.
- Kiểu Array ( kiểu mảng ).
- Kiểu Object ( kiểu đối tượng ).
- Kiêu NULL.
- Kiểu Resource.

Kiểu số nguyên trong PHP:
* Một kiểu dữ liệu số nguyên là một kiểu dữ liệu dạng số nằm giữa -2147483648 và 2 , 147 , 483 , 647.
* Kiểu số nguyên có thể được quy hoạch trong ba định dạng: số thập phân , bát phân( đầu với số 0 ) và thập lục phân( bắt đầu với 0x ).
* Để khai báo một biến kiểu kiểu Integer ta gán giá trị cho nó là số nguyên giữa -2147483648 và 2147483647 không cần dấu nháy bao quanh.

Kiểu số thực trong PHP
* Kiểu số thực là kiểu số có phần dư như 10.5 , 1.1233. Theo mặc định kiểu số thực sẽ in số vị trí số thập phân nhỏ nhất.

Kiểu chuỗi trong PHP
* Chuỗi là môt dãy các ký tự như "Xin chào!". Một xâu có độ dài không Phạm vi tùy vào bộ nhớ cho phép , nó nằm trong dấu ngoặc kép hoặc ngoặc đơn.

Kiểu Boolean trong PHP
* Kiểu Boolean là kiểu dữ liệu đơn giản nó chỉ chứa 2 giá trị True hoặc False. Để tạo biến kiểu boolean chỉ cần gán giá trị cho nó là true hoặc false không phân biệt chữ hoa thường.

Kiểu mảng trong PHP
* Kiểu mảng là danh sách các phần tử được lưu trữ trong một biến độc nhất. Có 2 loại mảng là mảng một chiều và mảng nhiều chiều , các phần tử của mảng được truy xuất thongog qua chỉ mục của nó trong mảng.

Kiểu đối tượng trong PHP
Kiểu đối tượng một kiểu dữ liệu có thể lưu được dữ liệu và thông báo để xử lý dữ liệu đó. Trong PHP một đối tượng phải kê khai rõ ràng.
- hàng đầu chúng tôi phải khai báo một lớp đối tượng.
- Đối với điều này ,chúng ta sử dụng từ khoá class.
- Một class là một cấu trúc có thể chứa các thuộc tính và phương pháp.

Kiểu NULL trong PHP
* NULL là một kiểu đặc biệt mà chỉ có một giá trị là rỗng , một biến kiểu dữ liệu NULL là một biến mà không có giá trị được gán cho nó.
Nếu một biến được tạo ra mà không có một giá trị , nó sẽ tự động gán giá trị NULL.
Biến cũng có thể được làm trống bằng cách thiết lập các giá trị NULL.

Kiểu Resource trong PHP
Các loại tài nguyên đặc biệt không phải là một kiểu dữ liệu thực tế. Nó chứa các tham chiếu đến các chức năng và các nguồn lực ngoại vi đến PHP.

Để khai báo biến , đầu tiên viết ký hiệu $ sau đó là tên biến. Để gán giá trị cho biến , sử dụng toán tử gán ( = ) theo sau là biểu thức trả về giá trị cho biến hoặc giá trị. Các biến trong PHP có phân biệt chữ hoa và chữ thường và PHP tự chọn kiểu dữ liệu cho biến tùy theo giá trị được gán mà không cần khai báo kiểu như các ngôn ngữ khác. Sau đây là một ví dụ khai báo biến chuỗi , số.

$firstName = "lap trinh";
$age = 7;

Phạm vi của biến trong PHP:
- Biến cục bộ: Một biến được khai báo trong một hàm được xem là cục bộ ( local ); tức là nó chỉ có thể được tham chiếu chỉ trong hàm đó. Việc gán biến bên ngoài hàm sẽ được xem như là một biến khác.
- Biến toàn cục: khác với biến cục bộ , biến toàn cục có thể được truy cập từ bất kì đâu trong chương trình. Tuy nhiên , để có thể được hiệu đính , một biến toàn cục phải được khai báo là global trong hàm bằng cách đặt các từ khóa GLOBAL ở phía trước của biến đã có sẵn.
- Biến tĩnh ( static ): khác với tham số sẽ bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm , biến tĩnh không bị mất giá trị khi thoát khỏi hàm. Biến tĩnh được khai báo bằng từ khóa STATIC.
PHP có tổng cộng tám loại dữ liệu được sử dụng cho các biến , các kiểu dữ liệu này thường được hiểu ngầm dựa vào giá trị của biến mà không thèm phải khai báo. Để có thể học web chúng tôi cần phải nắm chắc các kiểu dữ liệu và toán tử của PHP.

Kết thúc bài học về biến và các kiểu dữ liệu trong PHP. Mong rằng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn.
Các bạn có thể tham khảo các bài học khác về học android online
Chúc các bạn học tốt!!
 
Загрузка...

Forum statistics

Threads
278,354
Bài viết
355,592
Thành viên
41,816
Thành viên mới nhất
Thammyquoctevera
Chuyển nhà trọn gói | Chuyển nhà trọn gói | Xe tải Chuyển nhà Bình Dương | Xe tải chở hàng giá rẻ | thi công bảng hiệu hộp đèn quảng cáo | Chuyển nhà Bình Dương | thi công quán cafe trọn gói | chuyển nhà trọn gói Bình Dương | Tỏi Lý Sơn | bán thuốc rocori dạ dày đại tràng học viện quân y
Top